NEVEZÉS

A nevezési űrlapon pontosan fel kell tüntetni a nevezett alkotás címét és internetes elérhetőségét, azaz URL címét és a nevező cég vagy magánszemély pontos nevét és számlázási címét. A Mediadesign 2018 díjainak kihirdetése a megadott adatok alapján történik. 

​A pályázó garantálja, hogy a nevezési űrlapon megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak. 

A nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adható be a pályázat. Ezek után érkezik egy visszaigazoló e-mail a korábban megadott címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázati anyag feltöltésére szolgáló felhőhöz.

A nevezési űrlap alapján kiállított átutalásos számlát e-mailben küldjük. Amennyiben a nevezési díj nem érkezik be október 8-ig, a pályamunka nem kerül a zsűri elé elbírálásra.

Meghosszabbított nevezési határidő: szeptember 21.
​​​​​​​

Nevezési díj

24 000 Ft + áfa / nevezés

Televízió kiemelt kategória: 18 000 Ft + áfa / nevezés

Média portfólió: 29 000 Ft + áfa / nevezés

Diák: 3 900 Ft (bruttó) / nevezés (releváns, szakirányú hallgatói jogviszonyigazolással)​

Nevező adatai

Cégnév, amely a kommunikációs anyagokon szerepelni fog
(Kérjük, akkor tüntesse fel, ha szeretné, hogy a társpályázó megjelenjen a verseny kommunikációs anyagain!)

Nevezés adatai

Nyilatkozat: A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jó hírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH archívumában marad, továbbá a beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá hogy számára a Vállakozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja.