NEVEZÉS


A nevezési űrlapon pontosan fel kell tüntetni a nevezett alkotás címét és internetes elérhetőségét, azaz URL címét és a nevező cég vagy magánszemély pontos nevét és számlázási címét.

A Mediadesign 2017 díjainak kihirdetése a megadott adatok alapján történik. 

​A pályázó garantálja, hogy a nevezési lapon megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak.


Nevezési feltétel: 2016. szeptember 17. és 2017. szeptember 15. között létrejött vagy aktív weboldalakkal és alkalmazásokkal, ebben az időszakban futó tévéműsorokkal, illetve az ekkor megjelent printanyagokkal lehet nevezni.

A nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adható be a pályázat. Ezek után érkezik egy visszaigazoló e-mail a korábban megadott e-mail címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázati anyag feltöltésére szolgáló felhőhöz.

Amennyiben a nevezési díj nem érkezik meg 2017. október 9-ig, a pályamunka nem kerül a zsűri elé.

Nevezési díj:

24 000 Ft + áfa / nevezés (bruttó: 30 480 Ft)

Kiemelt kategória: Mobilfelületek 15 000 Ft + áfa / nevezés (bruttó: 19 050 Ft)

Média portfólió: 29 000 Ft + áfa / nevezés​ (bruttó: 36 830 Ft)

Diák: 3 900 Ft (bruttó) / nevezés (releváns, szakirányú hallgatói jogviszonyigazolással)A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől van módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fent semmilyen tartozásuk a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft-vel szemben.

Nevező adatai

Cégnév, amely a kommunikációs anyagokon szerepelni fog

Nevezés adatai

maximum 1500 karakter

Nyilatkozat: A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jó hírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH archívumában marad, továbbá a beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.